11th May 1396

با سلام و احترام
با توجه به افزایش قیمت دلار ناچار به اضافه کردن 25 تا 30 درصدی قیمت برخی از سرویس های پرمصرف در ماه آینده هستیم
قیمت ها درصورت کاهش قیمت دلار مجدد به قیمت قبل باز خواهد گشت

11th May 1396

با سلام و احترام
با توجه به افزایش قیمت دلار ناچار به اضافه کردن 25 تا 30 درصدی قیمت برخی از سرویس های پرمصرف در ماه آینده هستیم
قیمت ها درصورت کاهش قیمت دلار مجدد به قیمت قبل باز خواهد گشت